Zaloguj
Kościół wawrzyńca

Parafia i kościół świętego Wawrzyńca

Koscioły

Wielkość: 1-100
Produkt: Master key »

O HISTORII PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA


Parafia mieści się przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.
Parafię erygowano w 1965 r., choć już od 7 lat działało tu duszpasterstwo, którym kierował ks. Józef Mróz – późniejszy proboszcz. Początkowo funkcję kościoła pełniła ówczesna kaplica cmentarna, która wraz z rozwojem parafii stawała się za mała, więc czasami Eucharystia była sprawowana także na zewnątrz. Jednocześnie ciągle podejmowano starania o zatwierdzenie projektu rozbudowy kościoła. Otrzymano je dopiero w 1976 r. Trudu tworzenia nowego budynku podjął się ks. Stefan Wancel – późniejszy przełożony rozpoczynającego tu swoją działalność w 1982 r. Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. 

Pięć lat później proboszczem został ks. Hubert Daniel, który podczas swej wieloletniej posługi dołożył starań, by wykończyć i wyposażyć świątynię w niepowtarzalne, harmonizujące ze sobą elementy wystroju kościoła. W 1997 r.– wówczas Nuncjusz Apostolski – abp Józef Kowalczyk dokonał konsekracji. 


« wróć