Zaloguj

Wyszukaj w strefie wiedzy

Regulamin sklepu systemyklucza.pl

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego systemy klucza jest firma:

  EXIT s.c. Dariusz Waręda, Grzegorz Pietrzykowski

  ul. Śliczna 41a

  50-566 Wrocław

   NIP: 894-284-12-41

 • Firma EXIT s.c. jest stroną umowy sprzedaży z Klientem
 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym systemyklucza.pl  . Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
 • Zamówień w sklepie systemyklucza.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie systemyklucza.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie systemyklucza.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy EXIT s.c.. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę EXIT s.c. w celach promocyjno-marketingowych.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu systemyklucza.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu systemyklucza.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 • Firma EXIT s.c. dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie www.systemyklucza.pl  oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny systemyklucza.pl
 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h roboczych od dnia ich złożenia.
 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
  Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do 24h (w dni robocze od poniedziałku do piątku). 
  Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską
 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej 
 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę 

  * Poczta Polska - waga paczki do 5kg - cennik w zakładce Koszty przesyłki 
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

  * FIRMA KURIERSKA - ...zł + pobranie za przesyłkę ..,00 zł. 
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.
 • Sklep systemyklucza.pl nie określa dolnej wartości zamówienia.
 • Zamówienia o wartości powyżej 500  zł, realizowane będą na koszt sklepu www.systemyklucza.pl

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem na konto:

Credit Agricole 43 1940 1076 3000 0942 0000 0000

lub za pobraniem

 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
 • Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.

Reklamacje

 • Firma EXIT s.c. uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach, koszt dostawy do firmy EXIT s.c. ponosi Kupujący.
 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.
 • Reklamacje składane są w siedzibie firmy EXIT s.c. ul. Ślicznej 41A  50-566 Wrocław  godzinach 10.00-15.00
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminach do 30 dni. W przypadku uznania reklamacji produkt zostaje wymieniony na wolny od wad i dostarczony na koszt sprzedającego.
 • Klient może w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów - odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.
 • Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego wraz z kwotą najtańszej
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Postanowienia końcowe

 • Firma EXIT s.c. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych (wkładka ) oraz koloru (nikiel)
 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie www.systemyklucza.pl rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.systemyklucza.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia. EXIT s.c. zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną rzez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).

*Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postęowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).