Zaloguj

Wyszukaj w strefie wiedzy

Klasyfikacja wkładek antywłamaniowych

Opublikowano: 2017-12-03 11:37:28
Kategoria: Zabezpieczenie techniczne obiektów

Klasyfikacja wkładek drzwiowych z atestami antywłamaniowymi.

przyklad budowy wewnetrznej wkładki bębenkowej

Na poziom zabezpieczenia naszych dobytków ma wpływ bardzo dużo czynników. W tym artykule zostanie poruszona kwestia rodzajów metod badania wkładek drzwiowych. Co ma wpływ na rodzaj klasy która zostaje nadana przez instytuty badawcze. Co jest badane w tych zabezpieczeniach i w jaki sposób się to robi zostanie w tym artykule poruszone.

Norma PN-EN 1303 z 2007 roku określa cechy:

  1. Kategorie użytkowania,
  2. Cykle próbne / trwałość,
  3. Masę drzwi,
  4. odporność ogniową,
  5. Bezpieczeństwo,
  6. Odporność na korozję
  7. Zabezpieczenie kodu klucza,
  8. Odporność na atak,
  9. Odporność na włamanie.

Są to cechy które odnoszą się do różnych typów produktów związanych z zabezpieczeniem mienia -drzwi, zamków, wkładek, itp. Nas w dzisiejszym temacie interesują najbardziej elementów które najczęściej są przez klientów zmieniane, kupowane po jakiejkolwiek próbie włamania, zainteresowania włamaniem, zmianą najemcy itd - wkładkami antywłamaniowymi.

Wiarygodna wkładka spełniająca normy Europejskie powinna być wg dzisiejszego prawa przebadana w instytutach zajmujących się certyfikacją zabezpieczeń na terenie Uni Europejskiej. Po przejściu określonych w normach badań instytucja wydaje świadectwo certyikacyjne gdzie jednoznacznie jest zapisane jakie spełnia normy i wartości tych norm.

Za przykład dałem Certyikat wystawiony przez Intytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie popularnie w branży zwany IMP-em.

Przykład poniższych świadectw certyfikacyjnych zamieszczam poniżej. Dotyczy wkładki antywłamaniowej Dragon.

Atest wkładki drzwiowej firmy LOB Dragon

Co oznaczają dane zawarte w Tabeli certyfikatu:

Kategoria użytkowania:

1- do użytkowania przez osoby mające wysoką motywację do uważnego posługiwania się wkładkami bębenkowymi, pzy małym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania;

Cykle próbne trwałość:

Ta charakterystyka opisuje trwałość wkładki w cyklach jej właściwego użytkowania. Poprawne zamknięcie i otwarcie wkładki przy pomocy skonfigurowanego do niej klucza. Każdej klasie odpowiada zakres cykli próbnych.

klasa 4 - do 25 000 cykli ,

klasa 5 - do 50 000 cykli,

klasa 6 - do 100 000 cykli.

Masa drzwi:

Dla produktu takiego jak wkładka antywłamaniowa nie ma wymagań dotyczących do jakich drzwi będzie zamontowana. Jest to wymagane bardziej w sytuacji atestowania zamków, zawiasów, zamków elektrycznych do wietrzenia pomieszczeń itp

klasa 0 - brak wymagań,

Odporność ogniowa:

Wyrób taki jak wkładka drzwiowa może mieć zastosowanie w drzwiach typu p.pożarowe. Klasyfikacja w tym zakresie:

klasa 0 - nie może być zastosowana w takich drzwiach,

klasa 1 - dopuszczona do stosowania w takich drzwiach.

Uzyskanie w certyfikacie oznaczenia klasy 1 nie oznacza że wkładka po próbie ogniowej będzie się otwierać. Oznacza jedynie że wkładka na skutek wysokiej temperaturu w określonych warunkach się nie wytopi, wypali powodując nieszczelność drzwi..

Bezpieczeństwo:

Jest to oznaczenie w którym zostaje poruszony wymóg zastosowania w drzwiach ewakuacyjnych, p.pożarowych itp i czy element ten przy prawidłowo skonstruowanym systemie ma wpływ na inne elementy związane z bezpieczeństwem. Przykładem może być zabezpieczenie antypaniczne które nie jest zależne w sytuacji ucieczki od elementów wkładki bębenkowej ( przy zepsutej wkładce bębenkowej i tak okucie musi się otworzyć po naciśnięciu dzwigni )

klasa 0 - brak klasyfikacji

Odporność na korozję:

Bardzo istotna kwestia, Badania w tym zakresie wykazują miejsca w których może być stosowana wkładka i czynniku decydującym o jej trwałości (statki morskie, arktyka, pustynia itp ). Przeprowadza się je w przy pomocy prób solankowych i czynników typu ciepło i mróz.

klasa 0 - brak wymagań dotyczących odpornosci na rdzewienie i temperaturę,

klasa A - wysoka odporność na korozję, brak wymagań dotyczących temperatury,

klasa B - brak wymagań dotyczących odporności na korozję,

odporność na temperaturę w zakresie od -20 oC do + 80 oC

Klasa C - wysoka odporność na korozję, odporność na temperaturę w zakresie od od -20 oC do + 80 oC

Dochodzimy do najistotniejszych kwestii związanych z atestami wkładek w zakresie sprostania prób włamaniu.

Zabezpieczenie kodu klucza:

Jest to badanie na metody związane z ilośćią występujących w wkładce kombinacji kodu zastawek. by lepiej to wyjaśnić zostanie to pokazane w tabeli. Im wyższa klasa tym lepiej dla użytkownika.

Klasa Minimalna liczba kombinacji Minimalna ilość zastawek ruchomych Maksymalna liczba jednakowych stopni (%) kod otwierający na kluczu Działanie mechanizmu zabezpieczającego; wartości przed i po rozpoczęciu badania (Nm) Odporność na moment obrotowy (Nm)
1 100 2 100 tak 1,5 (1) 2,5
2 300 3 70 tak 1,5 (1) 5
3 15000 5 60 nie 1,5 (1) 15
4 30000 5 60 nie 1,5 (2) 15
5 50000 6 60 nie 1,5 (2) 15
6 100000 6 50 nie 1,5 (2) 15

Odporność na atak:

Ten symbol przedstawia klasą odporności na atak przy pomocy przecinaka. Są trzy klasy - im wyższa klasa tym wkładka antywłamaniowa posiada wyższą odporność na działania udarowe.

Odporność na atak z zastosowaniem wiercenia.
Celem badania polegającym na próbie wiercenia oraz mierzeniu maks. czasu wiercenia i całkowitego czasu badania, element uruchamiający zamek nie powinien obrócić się bez prawidłowego klucza, pod działaniem maksymalnego momentu obrotowego o wartości 5 Nm. Badanie to często niszczy wkładkę.

Odporność na atak z użyciem przecinaka.
Celem badania do którego należy przyłożyć 30 lub 40 uderzeń młotem spadowym o masie 6 kg z wysokości 700 mm, element zabieraka uruchamiający zamek nie powinien obrócić się bez prawidłowego klucza, pod działaniem maksymalnego momentu obrotowego o wartości 5 Nm.
Badanie często jest badaniem niszczącym atestowaną wkładkę.

Odporność na atak przez ukręcenie.
Cel badania polega na próbie złamania wkładki przez ukręcenie z użyciem maksymalnego momentu obrotowego o wartości 250 Nm, w liczbie 20 lub 30 skręceń, element wkładki bębenkowej nie powinien się obrócić, w warunkach identycznych, jak w poprzednich badaniach.

Odporność na atak przez wyrywanie bębenka/wkładki bębenkowej.
Po badaniu, polegającym na próbie wyciągnięcia bębenka/wkładki bębenkowej, w który wkręcono samogwintujący wkręt o maks. średnicy 5,5 mm, z użyciem maksymalnej siły 15 kN w dozwolonym czasie 3 lub 5 min, nie powinno być możliwe ręczne obrócenie elementu wkładki bębenkowej uruchamiającego zamek – pod działaniem momentu obrotowego o wartości 5 Nm – o kąt 360°. Również nie jest niezbędne, aby po próbie istniała możliwość uruchomienia wkładki bębenkowej prawidłowym kluczem.

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na działanie momentu obrotowego w aspekcie odporności na atak.
Bębenek i/lub wkładka bębenkowa nie powinny obrócić się pod działaniem przyłożonego maksymalnego momentu obrotowego o wartości 20 lub 30 Nm. Po badaniu, uruchomienie wkładki bębenkowej prawidłowym kluczem nie jest niezbędne.

W podsumowaniu odporności wkładki bębenkowej na atak, w oparciu o tablicę 10 zawartą w normie PN-EN 1303:2007, powyżej wymienione wymagania odniesione do poszczególnych klas, przedstawiono w tablicy 3.

Klasa odporność na wiercenia (w minutach) Odporność na atak przecinakiem (ilość uderzeń) odporność na ukręcenie (liczba skręceń) Odporność na wyrywanie z siłą 15 kN (w minutach) Odporność na moment obrotowy (w Nm)
0 - - - - 1
1 3 - 5 30 20 3 20
2 5 - 10 40 30 5 30

Dochodzimy do ostatniego oznaczenia występującego w atestach robionych przez krajowe instytuty badawcze.  Nie będzie on występował w certyfikatach z innych krajów Unii Europejskiej które można stosować na terenie Polski. Certyfikaty innych ośrodków badań spoza Polski są tak samo ważne jak nasze krajowe. Często badania w innych krajach są tańsze niż u nas -  więc krajowi dystrybutorzy posługują się nimi i mają w świetle przepisów europejskich do tego prawo.

Odporność na włamanie:

Odnosi się do normy PN-91/B-94461/02 często spotykane w sklepach posługiwanie sę oznaczeniami tego starego nazewnictwa (atest w klasie A, B, C).

Klasa Minimalna liczba kombinacji Minimalna ilość ruchomych zastawek Maksymalna liczba jednakowych stopni (%) odporność na przewiercenie, przepiłowanie, ścięcie (w minutach) Działanie mechanizmu zabezpieczającego; Sprawdzanie możliwości otwarcia kluczem z innym jednym nacięciem (Nm) Odporność na moment obrotowy (Nm)
T 30000 5 60 - 1,5 4
A 30000 5 60 - 1,5 4
B 30000 5 60 3 1,5 10
C 60000 6 60 6 1,5 25

 

Bartłomiej Szatko tel. 501 674 879

Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

 (with http://)