Zaloguj

Wyszukaj w strefie wiedzy

Jak tworzyć plan klucza Master Key

Opublikowano: 2017-11-28 20:54:18
Kategoria: Systemy Master Key

 Plan klucza, czyli dokument który czytelnie przedstawia całą strukturę dostępu i rozkład zamknięć w systemie, stanowi podstawę, by wykonać i zamontować a w przyszłości administrować systemem klucza generalnego.Plan klucza systemy Master Key
Na obrazku przedstawiono przykładowy system, który sprawdzi się w firmie. Jest w nim jeden klucz centralny GMK (otwierający wszystkie drzwi/pomieszczenia w systemie), zaznaczony znakami X we wszystkich wierszach.

Następnie struktura dostępu składa się z:

    - kluczy grupowych, dla pozostałych pracowników, który otwiera drzwi, zależne od funkcji którą pełni w zakładzie pracy. Może więc być klucz działu księgowości, klucz kierownika magazynów. Klucze te otwierają wszystkie zamknięcia podległych pracowników.

    - klucze gospodarcze, które otwierają jedynie bardzo małą, określoną liczbie zamknięć. Są to klucze otwierające tylko te pomieszczenia za które osoby są odpowiedzialne (konserwator budynku otwiera toalety, garaże, pomieszczenia techniczne, kotłownie)

     - klucze indywidualne do poszczególnych pomieszczeń (serwerownia, pomieszczenia socialne, toalety)

Powyższy schemat to jedynie przykład, pokazujący jak liczne są możliwości systemu i bogaty wachlarz rozwiązań. System  zdecydowanie ułatwia administrowanie dostępem we własnym domu – i jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta.


Z jakich etapów składa się wykonanie planu klucza generalnego?By móc łatwiej konstruować system klucza MK, który będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom, prezentujemy schemat postępowania, z którego korzystamy.


Etap pierwszy

Określenie wszystkich pomieszczeń, które będą wchodzić w skład systemu oraz podanie rodzaju zamknięcia jakie powinno być w danych drzwiach zastosowane. Należy dokładnie przemyśleć i przeanalizować obiekt i wypisać wszystkie te pomieszczenia, które mają być objęte systemem klucza centralnego. Wypisanie wielkości i ilości wkładek. Zaznaczyć wkładki z gałką dodając literkę G od strony z której się ona znajduje Przykład: 35/40G lub przeciwieństwo jej G35/40

Plan klucza rodzaje pomieszczeń
    

Etap drugi

Określenie użytkowników systemu. Wypisanie wszystkich osób czy też instytucji, które będą korzystać z systemu. Przemyślenie wykonania kluczy okazjonalnych – nieużywanych na co dzień – które jednak są wygodnym rozwiązaniem gdy w przyszłości zajdzie potrzeba ich udostępnienia, przykładowo wspomnianej już ekipie technicznej.


    rodzaje przywilejów w planie klucza

Etap trzeci

Przypisanie dostępów do użytkowników. Ostatni, najważniejszy etap, w którym określa się dostęp już zaprojektowanym kluczom. Jst on najważniejszy i przypomina zabawę w kółko i krzyżyk. Pamiętajmy że nie zaznaczenie X dostępu skutkuje póżniejszą koniecznością wymienienia wkładki jeśli jest on konieczny.

Przyznanie dostępu do pomieszczeń

Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

 (with http://)