Zaloguj

Wyszukaj w strefie wiedzy

Ilości kombinacji kodu klucza we wkładkach budowlanych.

Opublikowano: 2018-02-23 17:59:53
Kategoria: Zabezpieczenie techniczne obiektów

Teoria budowy wkładek drzwiowych - zabezpieczenie kodu

 Budowa wewnętrzna wkładki budowlanej

Zabezpieczenie wkładek przed otwarciem przy pomocy przypadkowo naciętego klucza opiera się na teorii rachunku prawdopodobieństwa. Przykładowo dla wkładki opartej na pięciu zastawkach, każda zastawka posiadająca 8 głębokości nacięcia klucza. Nie wliczam do wyliczeń pozycji surowego klucza (baza 0). możemy przyjąć że ilość pojedynczych kluczy do danej wkładki (przy założeniu braku ograniczeń możliwości wycięcia wielkości w kluczu tuż po sobie ) wynosi:

 

8 do potęgi 5 = 32 768 kombinacji możliwych kluczy

 Znaczy to tyle że producent może wykorzystać taką ilość kodów kluczy. Często do tego dochodzą kombinacje które należy wykasować z możliwej produkcji typu:

0 0 0 0 0; 1 1 1 1 1; 2 2 2 2 2; 3 3 3 3 3; 4 4 4 4 4 ;5 5 5 5 5; 6 6 6 6 6; 7 7 7 7 7; 8 8 8 8 8; 1 2 3 4 5; 5 4 3 2 1 itp

oraz kombinacje inne wyspecyfikowane w dokumentach firmy ze względu na ograniczenie dotyczące prawidłowej pracy klucza z wkładką.

Jeśli producent poddał swój wyrób certyfikacji to na podstawie parametru „klasa zabezpieczenia” dowiemy się jakie są zakresy ilości kodów kluczy z dokumentów certyfikacyjnych danego producenta.

 

Załączam tabelę doboru klas wyrobu obrazującej klasy certyfikacji

 

Klasa

Minimalna liczba kombinacji

Minimalna ilość zastawek ruchomych

Maksymalna liczba jednakowych stopni (%)

kod otwierający na kluczu

Działanie mechanizmu zabezpieczającego; wartości przed i po rozpoczęciu badania (Nm)

Odporność na moment obrotowy (Nm)

1

100

2

100

tak

1,5 (1)

2,5

2

300

3

70

tak

1,5 (1)

5

3

15000

5

60

nie

1,5 (1)

15

4

30000

5

60

nie

1,5 (2)

15

5

50000

6

60

nie

1,5 (2)

15

6

100000

6

50

nie

1,5 (2)

15

 Ilość kombinacji ~ 30 000 wyspecyfikowana powyżej zalicza tę wkładkę do 4 klasy odporności kodu.

Nie jest to wiele zwracając uwagę na ilość przeciętnej inwestycji typu budynek biurowy gdzie drzwi zabezpieczone wkładką potrafi być przykładowo 800 sztuk. Kilka takich budynków i powtarzalność kluczy do standardowych wkładek budowlanych mamy na jednej ulicy (zaznaczam iż produkty poddane certyfikacji są lepszej jakości). Całe szczęscie dochodzą do tego różne profile kluczy inaczej wypadki że przez pomyłkę wchodzimy do sąsiada pojawiały by się częściej.

Najgorszą kategorią wkładek która występuje na inwestycjach są wkładki z założenia "tymczasowe"

Są to tanie wkładki chińskie montowane do drzwi przez wykonawców które często nie spełniaj nawet 3 klasy zabezpieczeń kodu ze względu na zastosowanie mniejszej ilości możliwych nacięć klucza na zastawce oraz niedokładności ich wykonania. Te niedoskonałości często umożliwiają otwarcie ich innym kluczem lub zbliżoną kombinacją kodu.

Przykładowo ilość teoretyczna kodów bez wykluczeń dla wkładki pięcio-zastawkowej o pięciu możliwych głębokości w jednej zastawce klucza wynosi (nie wliczając pozycję surowego klucza):

5 do potęgi 5 = 3 125 rodzajów kluczy.

 Często wymieniając wkładki w drzwiach przy montażach systemów Master Key nie musimy znajdować nawet właściwych kluczy. Jakość tych wyrobów pozwala nam czesto na otwarcie drzwi kluczem od innego pomieszczenia.

Powinno to przemówić do właścicieli firm które po odbiorach budowlanych zostawiają w drzwiach swych wielomilionowych inwestycji wkładki które są dla wielu "specjalistów" otwarte pomimo pewności właściciela że zabezpieczył obiekt.

Zapraszam do kontaktu z naszym zespołem w celu zabezpieczenia Państwa mienia.

Bartłomiej Szatko

Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

 (with http://)