Master Key w służbie przedsiębiorstw miejskich.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Lubinie

Służby przedsiębiorstw związanych z serwisem i ochroną zasobów firm będących dostawcą dla miast i jej mieszkańców energii elektrycznej, gazu, wody, usług komunikacji - mają często bardzo trudne warunki dostępu. Infrastruktura tych firm często jest rozproszona i leży w różnych częściach miasta. W sytuacjach w których wszystko funkcjonuje jak należy i dokonujemy przeglądu raz na jakiś czas nie zwracamy uwagi na elementy związane z odpowiednim zabezpieczeniem oprzyrządowania i automatyką firmy. Dostęp do sprzętu wartości kilkuset tysięcy złotych jest chroniony żle dobranymi okuciami i zamkami. Wyspecjalizowani złodzieje bez problemu potrafią metodami siłowymi i wytrychowymi dostać się do środka budynków, pomieszczeń i okraść je na wartości znacznie przewyższające wartości zabezpieczeń. Dodatkową słabością są klucze które wyprodukowane na nie zastrzeżonych surówkach kluczy możliwe jest dorobienie w każdym punkcie ślusarskim. Obsługa posługując się kilkaset kluczami gubi się w dostępach. Czas który w dzisiejszych czasach jest potrzebny na sprawną pracę serwisanta jest tracony na poszukiwanie właściwego klucza. Spowalnia to dostęp do automatyki wodociągów, linii przesyłowych energii, automatyki sterowania ruchem ulicznym. Remedium które zostało wdrożone kilkanaście lat temu w krajach zachodnich są profesjonalne systemy kluczy generalnych Master Key.

Do takich systemów należy system wkładek, zamknięć technicznych i kłódek na platformie Abloy Protec. Jego ostatnie udoskonalenie w platformie Protec2 zwiększyło dodatkowo korzyści z jakimi się spotkamy decydując na jego stosowanie.

Korzyści Abloy Protec2:

 • patent do 2031 roku chroniący nieautoryzowane dorabianie kluczy.
 • technologia elementów ruchomych w kluczu znacznie utrudniające wydrukowanie klucza na drukarce 3D
 • 1,97 miliardów kombinacji kodów klucza umożliwiających zastosowanie w bardzo rozbudowanych infrastrukturach zakładów,
 • budowa wkładek i zamknięć opierająca się na obrotowych dyskach, działa w ekstremalnie niskich temperaturach nie ulegając zamrożeniu (zawsze możliwe otwarcie),
 • „6” - najwyższa kategoria zabezpieczeń kodu mechanicznego na manipulację,
 • bardzo duża ilość występujących w platformie zabezpieczeń – kłódki, wkładki, zabezpieczenia szaf, zabezpieczenia techniczne itd.
 • posiadanie w platformie kłódek posiadających najwyższe klasy zabezpieczeń antykorozyjnych klasy 5 ( test 480 godzin poddawaniu kłódek w mgle solnej),
 • możliwość budowy bardzo rozbudowanych hierarchii dostępu w systemach Master key.
 • możliwość stosowania elektronicznych funkcji kontroli dostępu w tej samej platformie Abloy Cliq.

 Wkładki Abloy protec2 

  przekrój możliwości kłódek Abloy Zamknięcie dyskowe kłódek Abloy

 

Łącząc te zalety z zaletami posiadania zamknięć opartych na kluczu generalnym w zakładach z infrastrukturą rozproszoną możemy w pełni wykorzystać system w zakładach energetycznych, telekomunikacyjnych, firm wodociągowych, infrastruktury ochrony kolei.

Tworząc plan systemu możemy wydzielić dostępy dla osób biorąc pod uwagę:

 • rejony w których mają świadczyć usługi serwisowe,
 • uprawnienia do serwisowania określonych grup urządzeń – dostęp do urządzeń automatyki określonej firmy, dostęp do niskich lub wysokich napięć,
 • dostęp do określonego urządzenia (klucz potrafi otworzyć przepompownie i tylko kłódkę dostępu do urządzeń przykładowo hydroforni),
 • dostęp tylko do terenu hydroforni bez prawa wstępu do wnętrza budynku ( ekipy koszące trawę).
 • Dostęp tylko w określonych godzinach po akceptacji w siedzibie firmy (system Abloy Cliq),

schemat planu klucza takich dostępów jest pokazany poniżej.

Plan klucza w strukturze rozproszonej.

Biorąc te wszystkie elementy i wiele innych możemy w szczegółowy sposób wyznaczyć na systemie Abloy Protec2 poziomy dostępu dla bardzo różnych funkcji w ramach ich określonej kompetencji.

 

 

Inne propozycje projektów systemów kluczy generalnych Master Key

Dla administracjiDla fabrykDla galerii
Master Key dla administracjiGaleria Handlowa
Dla domkówDla hoteliDla kościołów
Hotel Sofitelsystem masterkey w kościołach
Dla akademików

Dla służb miejskich.

Master Key z kluczem głównym.
MPWiK Lubin