Master Key w administracjach.

W ostatnich realizacjach coraz częściej deweloperzy zwracają się do nas bezpośrednio lub poprzez pośredniczące firmy zarządzające budynkami, w celu zaprojektowania i instalacji systemu klucza dla mieszkańców ich budynków.

System ten jest skonfigurowany w sposób maksymalnie upraszczający funkcjonowanie mieszkańców w budynku, administratora, ekipy sprzątające, konserwatora i służby miejskie wywozu śmieci.

 Przykładowy plan master key dla spółdzielni mieszkaniowej

System opiera się na zaprojektowanym systemie klucza Master Key w następujący sposób:

- Klucz administratora budynków - potrafi otworzyć wszystkie projektowane zamknięcia podległe pod administrację (osłony śmietnikowe, wejścia do budynków, wejścia do piwnic i pomieszczeń technicznych)

- Klucz mieszkańca- otwiera wejście do klatki schodowej mieszkańca, osłonę śmietnikową, wejście do piwnicy. Klucz nie pasuje do sąsiadujących klatek schodowych innych osłon śmietnikowych itp.)

- Klucz grupy osłon śmietnikowych – jest to klucz przekazany przedsiębiorstwu miejskiemu do opróżniania osłon śmietnikowych na terenie osiedla.


 

Co dzięki temu zyskają mieszkańcy:

 

- brak potrzeby dorabiania i noszenie dużej ilości kluczy (jeden klucz obsługuje wszystkie pomieszczenia, do których ma dostęp mieszkaniec)

- możliwość szybkiej zmiany kodów wkładek w systemie Master Key (brak potrzeby wymiany wkładek przy zagubionych kluczach)

- Możliwość wiernego sporządzenia kopii klucza na podstawie zapisu cyfrowego ( nie są to klucze dorabiane od innych kluczy lecz wartości zaprogramowane w systemie)

- możliwość wykonania systemu na zastrzeżonych profilach kluczy (wykluczenie sytuacji nieautoryzowanego dorabiania kluczy przez osoby czasowo uzyskujące dostęp do kluczy)

 

Co dzięki temu zyskają administratorzy:

 

-  możliwość sporządzenia kluczy generalnych które potrafią obsługiwać tysiące zamknięć na terenie spółdzielni.

- wydzielone klucze dla przedsiębiorstw obsługujących spółdzielnie (wywoz śmieci, obsługa wind, poczta itp)

 

W czym możemy pomóc spółdzielniom i wspólnotom:

- bezpłatne zaprojektowanie i sporządzenie planu klucza,

- ustalenie hierarchii dostępu dla służb administracji,

Dodatkowo:

- istnieje możliwość zaprojektowania całości inwestycji  i podzielenia na realizowane etapy w miarę rozbudowy infrastruktury osiedla.

  

 

Inne propozycje projektów systemów kluczy generalnych Master Key

Master Key dla administracjiMaster Key dla fabrykMaster Key dla galerii
Master Key dla administracjiGaleria Handlowa
Master Key dla domkówMater Key dla hoteliMaster key dla kościołów
Hotel Sofitelsystem masterkey w kościołach
Master Key dla akademików

Master Key służb miejskich.

Master Key z kluczem głównym.
MPWiK Lubin