Wyszukaj w strefie wiedzy

Patent - jako ochrona prawna w procesie dorabiania kluczy

Opublikowano: 2018-06-23 15:10:55
Kategoria: Systemy Master Key , Zabezpieczenie techniczne obiektów

Na czym polega zabezpieczenie kluczy przed nieautoryzowanym dorabianiem poprzez stosowanie patentów i zastrzeganie wzorów użytkowych.

   Klucze z patentem i bez patentu
 
  Bardzo często podczas projektowania systemu centralnego klucza zadawane są pytania inwestora dotyczące procesów związanych z dorabianiem kluczy. Elementów związanych z kluczem i różnic pomiędzy wkładką na kluczach ogólno-dostępnych jak i kluczy posiadających patenty. Ceny systemów pomiędzy takimi platformami wkładek często są dosyć duże. Jest to na tyle istotne że klucze otwierające zespoły pomieszczeń lub klucze generalne obiektów często są elementem który powinien być pod ścisłą ochroną zarządców. Taki klucz nie powinien być łatwo kopiowalny przez osoby postronne. Pracownik będący w chwilowym posiadaniu klucza generalnego nie powinien go dorobić w prosty sposób, podchodząc do punktu dorabiania kluczy i płacąc tylko za usługę. By temu zaradzić producenci zamknięć Master Key próbują zabezpieczyć interesy inwestorów poprzez prawne ograniczenia tego procesu. 
 
Do najbardziej popularnych należą:
  • zastrzeżenia profilowe kluczy - uzgodnione pomiędzy producentami systemów a producentami surówek kluczy (Silca, JMA, Key Line itp) - ze względu na ilość producentów surówek i handel globalny już w zaniku;
  • zastrzeżenia wzorów użytkowych profilu klucza - zastrzeżenia dotyczące profilów kluczy (układu rowków kluczy które nie powinny być powielane przez zakłady i producentów zamków i surówek kluczy (LOB Comfort, LOB Optima)
  • Zastrzeżenia patentowe elementu bazy klucza - drobne zmiany w kształcie klucza uniemożliwiającej lub mocno utrudniającej proces dorabiania klucza na standardowej maszynie kopiującej. Klucze posiadają "inne elementy baz" (Abus - ZOLIT, VITESS, FAB 3000RS, inne);
  • Zastrzeżenia patentowe profilu klucza - elementem chronionym jest kształt rowków kluczy który nie może być powielony przez producentów surówek kluczy i innych zakładów wytwórczych (EVVA -FPS, EPS);
  • Zastrzeżenia patentowe profilu klucza i elementów ryglujących - Elementem chronionym jest specjalny profil klucza i system zapadek i elementów sprawdzających oryginalność klucza (EVVA ICS, EVVA 4KS,  ABLOY PROTEC2)

  • zastrzeżenia patentowe i wykorzystanie najnowszych technologii - nowatorskie rozwiązanie dotyczące pracy zespołu klucz wkładka - najlepszym przykładem jest wkładka EVVA MCS. Wkładka wykorzystująca technologię magnetyzmu.


dodatkowe informacje związane z prawami patentowymi przepisane z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Patent na wynalazek to prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 P.w.p.) Korzystanie z wynalazku objętego patentem obejmuje wszelkie postacie stosowania wynalazku, czerpania korzyści z wynalazku oraz dysponowania nim. Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego (Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)).Uprawniony z patentu może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na: 
  • wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. 
Jest to na tyle istotne że firmy posiadający prawa do korzystania z patentów, mogą je wykorzystywać tylko w określonym umową zakresie. Firmy zaś łamiące prawo mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Przykładem może być punkt dorabiania kluczy który łamie proste ograniczenia patentowe np profile rowkowania i elementy bazy wykonując klucz z kawałka blachy poprzez urządzenia frezujące rowki i profile kluczy. W momencie udowodnienia takiemu zakładowi złamanie praw producenta - może on być pociągnięty do zapłacenia odszkodowania wartości min 30 000 EUR dla producenta, jak zmiany całego systemu wkładek klucza generalnego na nowy. Złamanie praw patentowych może być sprawdzane poprzez prosty zabieg prowokacji. Punkty dorabiania kluczy posiadające urządzenia firmy Bosch lub Ola mają prawo z nich korzystać do dorabiania kluczy ciężko dostępnych nie zastrzeżonych patentem i wzorem użytkowym.
 
Producenci zaś systemów wykorzystujących klucze posiadające patent często podpisując umowę o współpracy  - zobowiązują pod groźbą wysokich kar finansowych - nie dorabiać kluczy do systemów nie wyprodukowanych przez nich. Bardzo często też surówki kluczy poszczególnych producentów posiadają cechy danego dystrybutora i wydzielone profile klucza. Pozwala to na szybkie zlokalizowanie właściwego producenta.

Mam nadzieję że przybliżyłem Państwu temat zabezpieczenia interesu inwestora jakim jest ochrona prawna patentem lub wzorem użytkowym.
Zapraszam do zadawania pytań w formie komentarzy pod artykułem.
 
Bartłomiej Szatko tel. 501 674 879

Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

 (with http://)